Make your own free website on Tripod.com
วันนี้วันที่...ท่านคือผู้เข้าชมเว็บไซต์คนที่


          

          หากท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายภาษาไทย กรุณาเลือกเมนูจากรายการได้ที่นี่ครับ...

          เกี่ยวกับฝ่ายภาษาไทย

          ฝ่ายงานภาษาไทยได้แต่ง "นิราศคลองผดุง" โดยทำงานร่วมกับ ฝ่ายสังคม ในการนำข้อมูลที่ฝ่ายสังคมสำรวจได้มาแต่งเป็นนิราศ

          ผลงานฝ่ายภาษาไทย

          สำหรับไฟล์ชนิด Microsoft Word นั้นให้คลิกขวาที่ลิงก์เชื่อมโยง "เปิดใน Microsoft Word" แล้วเลือก Save Target As... แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 

เว็บไซต์นี้ ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 12/01/2547

หากมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดติดต่อ Webmaster ได้ที่นี่ครับ


Special Link!: Debsirin School     Jaturamitr.org

 
ภาพรวมของงาน ฝ่ายวิทยาศาสตร์ ฝ่ายคณิตศาสตร์ ฝ่ายสังคม ฝ่ายภาษาไทย ฝ่ายศิลปะ ฝ่ายภาษาต่างประเทศ ฝ่ายพลานามัย ฝ่ายการงานอาชีพ