Make your own free website on Tripod.com
วันนี้วันที่...ท่านคือผู้เข้าชมเว็บไซต์คนที่


          

          หากท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายสังคม กรุณาเลือกเมนูจากรายการได้ที่นี่ครับ...

          เกี่ยวกับฝ่ายสังคม

          ฝ่ายงานสังคมได้ทำการสืบค้น จัดทำประวัติและสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณรอบคลองผดุงกรุงเกษม ทั้งภาพจากสำรวจด้วยตนเอง หรือการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม

Top

          ผลงานฝ่ายสังคม

           สำหรับไฟล์ชนิด Microsoft Word นั้นให้คลิกขวาที่ลิงก์เชื่อมโยง "เปิดใน Microsoft Word" แล้วเลือก Save Target As... แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ:

(1) การเปิดใน Web browser นั้นจะไม่มีรูปภาพแสดงขึ้นมา
(2) ไฟล์ชนิด Microsoft Word ของฝ่ายสังคมมีขนาดใหญ่มาก อาจใช้โปรแกรมช่วย Download เช่น
Download Accelerator Plus

Top

 

เว็บไซต์นี้ ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 17/01/2547

หากมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดติดต่อ Webmaster ได้ที่นี่ครับ

 
ภาพรวมของงาน ฝ่ายวิทยาศาสตร์ ฝ่ายคณิตศาสตร์ ฝ่ายสังคม ฝ่ายภาษาไทย ฝ่ายศิลปะ ฝ่ายภาษาต่างประเทศ ฝ่ายพลานามัย ฝ่ายการงานอาชีพ