Make your own free website on Tripod.com
วันนี้วันที่...ท่านคือผู้เข้าชมเว็บไซต์คนที่


          

          สำหรับแผนงานที่ห้อง ม.5/3 ได้วางแผนจัดทำและลงมือปฏิบัติ ซึ่งประสบความสำเร็จได้อย่างดีในระดับหนึ่ง ซึ่งท่านสามารถแผนงานได้ที่นี่

          

 

เว็บไซต์นี้ ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 12/01/2547

หากมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดติดต่อ Webmaster ได้ที่นี่ครับ


Special Link!: Debsirin School     Jaturamitr.org

 
ภาพรวมของงาน ฝ่ายวิทยาศาสตร์ ฝ่ายคณิตศาสตร์ ฝ่ายสังคม ฝ่ายภาษาไทย ฝ่ายศิลปะ ฝ่ายภาษาต่างประเทศ ฝ่ายพลานามัย ฝ่ายการงานอาชีพ