Make your own free website on Tripod.com
วันนี้วันที่...ท่านคือผู้เข้าชมเว็บไซต์คนที่


          

          หากท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายคณิตศาสตร์ กรุณาเลือกเมนูจากรายการได้ที่นี่ครับ...

          เกี่ยวกับฝ่ายคณิตศาสตร์

          ฝ่ายงานคณิตศาสตร์ได้จัดทำข้อมูลทางด้านสถิติของประชากรจาก ฝ่ายสังคม โดยมีข้อมูลดังนี้

Top

          ผลงานฝ่ายคณิตศาสตร์

          สำหรับไฟล์ชนิด Microsoft Excel นั้นให้คลิกขวาที่ลิงก์เชื่อมโยง "เปิดใน Microsoft Excel" แล้วเลือก Save Target As... แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

Top

 

เว็บไซต์นี้ ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 12/01/2547

หากมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดติดต่อ Webmaster ได้ที่นี่ครับ


Special Link!: Debsirin School     Jaturamitr.org

 

 
ภาพรวมของงาน ฝ่ายวิทยาศาสตร์ ฝ่ายคณิตศาสตร์ ฝ่ายสังคม ฝ่ายภาษาไทย ฝ่ายศิลปะ ฝ่ายภาษาต่างประเทศ ฝ่ายพลานามัย ฝ่ายการงานอาชีพ