Make your own free website on Tripod.com
วันนี้วันที่...
 ท่านคือผู้เข้าชมเว็บไซต์คนที่

 


          

          เกี่ยวกับเว็บไซต์...

          เว็บไซต์คลองผดุงกรุงเกษมถูกจัดทำขึ้นโดยห้อง ม.5/3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2546 เพื่อนำเสนอผลงานด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์จากการทำงานบูรณาการในหัวข้อ "คลองผดุงกรุงเกษม" โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาบวกกับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมเข้ามาช่วยในการทำงาน และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

          เว็บไซต์ของเรานั้นประกอบด้วยฝ่ายทั้งหมด 8 ฝ่าย โดยมีที่มาจากชื่อของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หากท่านสนใจข้อมูลในฝ่ายต่างๆ ท่านสามารถคลิกลิงก์ที่รูปภาพเพื่อไปยังเพจของฝ่ายนั้นๆ ได้ครับ

          

 

เว็บไซต์นี้ ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 17/01/2547

หากมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดติดต่อ Webmaster ได้ที่นี่ครับ

ข้อแนะนำ: เว็บไซต์นี้เหมาะสมสำหรับ Browser ของ Internet Explorer 5 ขึ้นไป แสดงผลบนจอขนาด 1024 x 768 pixels คุณภาพสีระดับ 16 bits ขึ้นไป

 
ภาพรวมของงาน ฝ่ายวิทยาศาสตร์ ฝ่ายคณิตศาสตร์ ฝ่ายสังคม ฝ่ายภาษาไทย ฝ่ายศิลปะ ฝ่ายภาษาต่างประเทศ ฝ่ายพลานามัย ฝ่ายการงานอาชีพ